ψυκτικές εγκαταστάσεις

Νέες ψυκτικές εγκαταστάσεις στην Κεντρική Αγορά Αθηνών

11/05/2021 - 15:43

Τις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΑ (Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας) επισκέφθηκε η Διοίκηση της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (γνωστή