ψυκτικές εγκαταστάσεις

Νέες ψυκτικές εγκαταστάσεις στην Κεντρική Αγορά Αθηνών

Τις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΑ (Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας) επισκέφθηκε η Διοίκηση της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (γνωστή