ρυμουλκούμενα εκπομπές ρύπων

Επίδραση βαρέων ρυμουλκούμενων στην κατανάλωση και στις εκπομπές ρύπων

02/03/2023 - 09:50

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη χρήση του εργαλείου