ρυμουλκούμενα εκπομπές ρύπων

Έρχονται έξτρα διόδια και για το ρυμουλκούμενο!

Πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας (2019/520 ΕΕ) που αφορά την κατηγορία εκπομπών CO2 των βαρέων