σεμινάριο ADR

Σεμινάριο για Συμβούλους Μεταφορών ADR

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει σεμινάρια Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς

Σεμινάριο για συμβούλους Μεταφορών ADR

Διαδικτυακά με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα διεξαχθεί στις 22 – 26 Νοεμβρίου 2021 σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς

Φίλτρα