Τροχοί & TIR

Εκπαίδευση Συμβούλων ΣΑΜΕΕ

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα διοργανώσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR/RID στις 18-22 και 25 Σεπ
Παρασκευή 21/07/2023 - 13:47
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα διοργανώσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων  ADR/RID στις 18-22 και 25 Σεπτεμβρίου 2023 διάρκειας 40/44 ωρών.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παροχή στους υποψηφίους των απαραίτητων γνώσεων σχετικών με τη Χερσαία Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ, για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις, έπειτα από τις οποίες χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

  • ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Επισκεφθείτε το website του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΜΠ: (https://e-learning.ntua.gr) ΠΕΔΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR/RID, όπου και συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επισκεφθείτε τo σχετικό link: https://e-learning.ntua.gr/programs/training-adr-rid-safe-land-transportation-of-dangerous-goods-consultants-4/
  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου http://vlab.mech.ntua.gr/ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Σεμινάρια Σ.Α.Μ.Ε.Ε.)
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email: dgsaedu@mail.ntua.gr, τηλ.: 210 7723618

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αποφυγή κινδύνων, εγγενών, σε δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά, ή σχετικές εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και περιβάλλον. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 62834/5491 των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών και την Εγκύκλιο Γ5/22039/2825 του Υπουργείου Μεταφορών, κάθε επιχείρηση με σχετικές δραστηριότητες πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Το Σεμινάριο αφορά όσους εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν στη διαχείριση/ μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (π.χ. υγρά καύσιμα, εκρηκτικά, χημικά, κ.α.) και είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας.

PreviousNext