σέρβις

Τεχνικό Θέμα: Προληπτική συντήρηση από τον οδηγό/ιδιοκτήτη

01/01/2018 - 00:00

Το φορτηγό είναι ένα μεταφορικό μέσο το οποίο υποβάλλεται σε συνεχείς και έντονες καταπονήσεις όταν κινείται στο δρόμο και κατά την εκτέλεση του