Τροχοί & TIR

Τεχνικό Θέμα: Προληπτική συντήρηση από τον οδηγό/ιδιοκτήτη

Το φορτηγό είναι ένα μεταφορικό μέσο το οποίο υποβάλλεται σε συνεχείς και έντονες καταπονήσεις όταν κινείται στο δρόμο και κατά την εκτέλεση του έργου του (φορτοεκφορτώσεις). Είναι φυσικό, όλα τα μέ
από Μανώλης Αγριμανάκης | Δευτέρα 01/01/2018 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Το φορτηγό είναι ένα μεταφορικό μέσο το οποίο υποβάλλεται σε συνεχείς και έντονες καταπονήσεις όταν κινείται στο δρόμο και κατά την εκτέλεση του έργου του (φορτοεκφορτώσεις). Είναι φυσικό, όλα τα μέρη του να υφίστανται φθορές, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, ανάλογα με τη χρήση, το χρόνο και τα διανυόμενα χιλιόμετρα.

Ορισμένα εξαρτήματα αποτελούν αναλώσιμα, τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε το φορτηγό σας να είναι σε θέση να λειτουργεί χωρίς άσκοπες και δαπανηρές επισκευές. Συνέπεια της φυσιολογικής φθοράς, το φορτηγό θα πρέπει επίσης να υφίσταται επισκευές και ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Κατά συνέπεια οι ενέργειες, η συχνότητά τους και το κόστος αυτών, εξαρτώνται από μία σειρά παραγόντων οι οποίοι δεν μπορούν να καλυφθούν από γενικούς κανόνες ή προκαθορισμένες τιμές. Προκειμένου ωστόσο, να είναι το όχημά σας σε θέση να παραμείνει στην υψηλότερη δυνατή επιχειρησιακή αξιοπιστία κατά την κυκλοφορία του και με το ελάχιστο δυνατό κόστος, θα πρέπει να το φροντίσετε σύμφωνα με το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστή, το οποίο έχει μελετηθεί ειδικά για το φορτηγό σας και τον εξοπλισμό του.

Όπως λέει και το όνομά του, είναι ένα πρόγραμμα για την πρόληψη, δηλαδή τον εντοπισμό των βλαβών προτού αυτές προκαλέσουν απρογραμμάτιστη ακινητοποίηση του οχήματος ή κάποια δαπανηρή επισκευή. Η πρόληψη επίσης περιλαμβάνει την αντικατάσταση κάθε είδους λαδιού και φίλτρου εφόσον αυτό έχει χρησιμοποιηθεί.

Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστή περιλαμβάνει τρεις ενότητες οι οποίες σε συνδυασμό εγγυώνται ότι το όχημά σας θα είναι διαθέσιμο για την εκτέλεση μεταφορικού έργου για το μέγιστο δυνατό αριθμό ωρών το χρόνο, και ότι οι δαπάνες συντήρησης θα είναι οι ελάχιστες δυνατές. Στη συνέχεια αναφέρονται οι εργασίες συντήρησης και πρόληψης βλαβών από τον οδηγό.

Συντήρηση από τον οδηγό

Η καθημερινή αξιοπιστία και ασφάλεια κατά την κίνηση, εξασφαλίζεται από τη συντήρηση από τον οδηγό, που σημαίνει ότι οι λειτουργίες του οχήματος πρέπει να υφίστανται έλεγχο σε ότι αφορά μία σειρά από σημαντικά σημεία. Το βιβλίο οδηγιών του οχήματός σας περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την εκτέλεση της συντήρησης από τον οδηγό.

Με λίγα λόγια, συντήρηση από τον οδηγό σημαίνει τα ακόλουθα:

Καθημερινά: Ξεκινήστε ανάβοντας τα φώτα (το φρένο στάθμευσης πρέπει να επενεργεί).

Ελέγξτε:

 • Τη στάθμη του υγρού πλύσης.
 • Τους προβολείς και το λοιπό φωτισμό, καθώς και το φωτισμό στο ρυμουλκούμενο.
 • Τα παράθυρα και τους καθρέπτες οπισθοπορείας.
 • Την πίεση του φρένου.
 • Τα όργανα.
 •  Τα χειριστήρια.
 • Τις λυχνίες ελέγχου και τις προειδοποιητικές λυχνίες.
 •  Τη συμπύκνωση νερού στις δεξαμενές αέρα.
 •  Την ασφαλή στερέωση του φορτίου.
 •  Τη σύνδεση του ρυμουλκούμενου και την κοτσαδούρα.
 •  Το ρυμουλκούμενο.

Κατά τον ανεφοδιασμό με καύσιμα ή το φουλάρισμα του ρεζερβουάρ:

Ταυτόχρονα με τη διαδικασία αυτή, ελέγξτε:

 •   Τη στάθμη του ψυκτικού.
 •  Τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα.
 •   Τη στάθμη του υγρού του συμπλέκτη.
 •  Τα ελαστικά σε ότι αφορά την πίεση ή πέτρες που έχουν παγιδευτεί κλπ.

Προαιρετικός εξοπλισμός, λίστα ελέγχου

Πέρα και επιπλέον των σημείων που αναφέρονται στη συντήρηση από τον οδηγό, θα πρέπει να ελεγχθούν τα ακόλουθα σημεία σε συνδυασμό με το Βασικό ή το Γενικό σέρβις.

n Έλεγχος όλων των λυχνιών ελέγχου για το γενικό διακόπτη της μπαταρίας. n Έλεγχος της λειτουργίας και της στήριξης της κλειδαριάς εκκίνησης. n Έλεγχος της λειτουργίας της μίζας και εκτίμηση των στροφών και του ήχου του κινητήρα. n Έλεγχος της λειτουργίας όλων των οργάνων n Έλεγχος της λειτουργίας όλων των χειριστηρίων και διακοπτών. n Έλεγχος του συνόλου του εσωτερικού φωτισμού και της κόρνας. n Έλεγχος των σημείων ρύθμισης των καθισμάτων. n Έλεγχος της κατάστασης καθισμάτων και κρεβατιών. n Έλεγχος της κατάστασης του πυροσβεστήρα και της βάσης αυτού.

 •  Έλεγχος της κατάστασης των παραθύρων.
 •  Έλεγχος της λειτουργίας των ηλεκτρικών παραθύρων.
 •  Έλεγχος της κατάστασης των επενδύσεων του δαπέδου και των σκαλοπατιών.
 •  Έλεγχος της λειτουργίας και τυχόν παρουσίας διαρροών στην ανοιγόμενη οροφή.
 •  Έλεγχος της λειτουργίας των κλειδαριών των θυρίδων αποθήκευσης και των μηχανισμών κλεισίματος.
 •  Έλεγχος της κατάστασης των πινακίδων κυκλοφορίας και των σημείων στήριξής τους.
 • Έλεγχος του χρώματος και των επιφανειών του αμαξώματος σε ότι αφορά τυχόν φθορές.
 •  Έλεγχος της κατάστασης και της στήριξης φτερών και λασπωτήρων.
 •  Έλεγχος του βάθους του πέλματος των ελαστικών.
 • Έλεγχος της πίεσης και των καπακιών των βαλβίδων των ελαστικών.

 

Παρατηρήσεις κατά την οδήγηση 

 • Ασυνήθιστος θόρυβος από τον κινητήρα ή το σασμάν.
 •  Καπνός ή μειωμένη απόδοση.

 

Το βασικό και το γενικό σέρβις

Βασικό σέρβις: Το χρόνο που ορίζει ο κατασκευαστής. Το Βασικό σέρβις είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση ώστε να εξασφαλίσετε ότι το όχημά σας θα παραμείνει στο υψηλότερο δυνατό σημείο λειτουργικής και οδηγικής ασφάλειας.

Το Βασικό σέρβις θα πρέπει να διεξάγεται κατά τον οριζόμενο χρόνο ή μετά το μεγαλύτερο διάστημα διανυθείσας απόστασης, οποιαδήποτε από τα δύο εμφανιστεί πρώτο, και θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία και επιχειρησιακή ικανότητα του οχήματος μεταξύ κάθε πραγματοποιούμενου σέρβις.

Σε ότι αφορά τη μέγιστη διανυόμενη απόσταση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες για τον οδηγό που αναφέρονται στους χρόνους για τις αλλαγές π.χ. λαδιών ή στις αντικαταστάσεις διαφόρων αναλώσιμων π.χ. φίλτρα. Το σέρβις και η συντήρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστή αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη υψηλής λειτουργικής αξιοπιστίας και οικονομικής λειτουργίας.

Αν αναθέσετε το σέρβις και τις επισκευές του οχήματός σας σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της μάρκας, θα είστε βέβαιοι ότι η συντήρηση θα γίνεται πάντοτε σωστά και ποιοτικά, γιατί αυτοί, οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί, είναι οι μόνοι που λαμβάνουν διαρκώς τεχνική πληροφόρηση από τον κατασκευαστή και σας προσφέρουν εγγύηση για το σύνολο της συντήρησης – τόσο τα υλικά όσο και την εργασία. Μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία, δεν αποκλείονται εφόσον συντρέχουν τα ίδια κριτήρια και επίπεδα γνώσεων.

Διαβάστε επίσης

PreviousNext