Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Οδηγίες στους Δήμους για τα σχέδια των φορτιστών

Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) των Δήμων δόθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις οποίες

Σχέδια φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων

Το υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους Δήμους της χώρας να συμμετάσχουν στην εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, στο πλαίσιο του

Φίλτρα