σωματεία αυτοκινητιστών

Ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ συνδικαλιστών

Αναζωπυρώθηκε η διαμάχη Σωματείων Αυτοκινητιστών και ΠΣΧΕΜ αυτή τη φορά με μια σειρά κατηγορών που στρέφονται κατά του προέδρου του ΠΣΧΕΜ, Πέτρου

Φίλτρα