Τροχοί & TIR

Καταγγελία για ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ του Δ.Σ. της Ο.Φ.Α.Ε.

Τις αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, με τις οποίες μείωσε σημαντικά το υποχρεωτικό αποθεματικό για τα δελτία ΤΙR, καθώς και αυτό των εγγυήσεων καταγγέλλουν τρία Σωματεία
Τετάρτη 07/06/2023 - 12:17
Κοινοποίηση στα Social Media

Τις αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, με τις οποίες μείωσε σημαντικά το υποχρεωτικό αποθεματικό για τα δελτία ΤΙR, καθώς και αυτό των εγγυήσεων καταγγέλλουν τρία Σωματεία Αυτοκινητιστών.

Με εξώδικο που απέστειλαν τα Σωματεία Κατερίνης, Τρίπολης και Ασπρόπυργου καλούν τον κ. Βεσυρόπουλο να ανακαλέσει τη ρύθμιση με την οποία περιορίζει το αποθεματικό στο 1.000.000 ευρώ, ενώ ήδη το τρέχον αποθεματικό ανέρχονταν στο 1.750.000. Είχε, επίσης, προηγηθεί και άλλη ρύθμιση, πάλι με την υπογραφή Βεσυρόπουλου, με την οποία μείωνε το ποσό των εγγυήσεων από 600.000 ευρώ σε 240.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα μικρό για την κάλυψη απαιτήσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν, όπως αναφέρουν στο εξώδικο τα τρία Σωματεία, καλώντας τον κ. Βεσυρόπουλο να ανακαλέσει άμεσα τις παραπάνω αποφάσεις με τις οποίες αποδεσμεύονται μεγάλα χρηματικά ποσά «τα οποία αποτελούν το αποθεματικό -εγγυήσεις που οφείλει να τηρεί η Ο.Φ.Α.Ε…».

Ειδικότερα, στο εξώδικο αναφέρονται τα εξής:

«ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον Υφυπουργό κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο οποίος με απόφασή του αποδέσμευσε χρήματα από τον συγκεκριμένο λογαριασμό και δημοσιεύτηκε η απόφαση ταύτη στο υπ’ αριθμ. 2760/26/4/2023 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ταυτόχρονα τον καλούμε να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, άλλως θα πράξουμε τα νόμιμα.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Από τον Υπουργό Οικονομικών:

1ον) Να ανακαλέσει ΑΜΕΣΑ την απόφαση αποδέσμευσης των χρηματικών διαθέσιμων ποσών που τηρούνται σε ελληνικές τράπεζες και αποτελούν το αποθεματικό – εγγυήσεις που οφείλει να τηρεί η Ο.Φ.Α.Ε. για την εξασφάλιση της πληρωμής των απαιτήσεων από τα δελτία TIR και τις μεμονωμένες εγγυήσεις ποσό που αποτελεί δημόσια περιουσία και δεν πρέπει να τίθεται σε διακινδύνευση και να απέχει από κάθε άλλη μελλοντική αποδέσμευση ποσού έως ότου αποπερατωθούν οι ποινικές διαδικασίες και κάθε άλλη νομική ενέργεια.

2ον) Να διοριστούν δύο εμπειρογνώμονες – ορκωτοί ελεγκτές με εντολή να πραγματοποιήσουν λογιστική πραγματογνωμοσύνη όχι μόνο για το διάστημα 2008 έως 2013, αλλά και για το μετέπειτα διάστημα 2014 έως 2021, ώστε να εξακριβωθεί: α) ποια είναι τα ποσά που θα έπρεπε να εγγραφούν ως έξοδα της Ο.Φ.Α.Ε. που γεννήθηκαν και δημιουργήθηκαν αποκλειστικά και μόνο από τη διαχείριση των δελτίων TIR και ποια τελικά εισήχθησαν αδικαιολόγητα στα έξοδα αυτά και β) κατά πόσο οι λογιστικές εγγραφές πάσης φύσεως που καταγράφονται στα φορολογικά βιβλία της Ο.Φ.Α.Ε. συνοδεύονται από αντίστοιχα έγκυρα και κατά νόμο παραστατικά – αποδείξεις».

PreviousNext