Στατιστική Υπηρεσία

φορτηγα στην εθνική οδό

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές: Ετήσια στατιστικά στοιχεία

 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το έτος 2020.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της

Οδικές Μεταφορές: Άνοδος για τις Διεθνείς, πτώση για τις Εθνικές

Η μεγάλη άνοδος των εξαγωγών, όσο και των εισαγωγών (μικρότερη) επηρέασε θετικά τις διεθνομεταφορές με σημαντική άνοδο των τονοχιλιομέτρων. Έτσι,

Φίλτρα