στόλος φορτηγών

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:
Η μεγαλύτερη και πιο μετρήσιμη οικονομία στην κατανάλωση γίνεται από το Γραφείο, πριν ακόμη ξεκινήσει δρομολόγιο το φορτηγό.