συγχώνευση μεταφορικών

Η έκπτωση φόρου, κίνητρο για συγχώνευση μεταφορικών

Από το 2010 με τον νόμο 3887 μέχρι σήμερα κάθε κυβέρνηση προσπάθησε να συνενώσει τις διάσπαρτες μικρές μεταφορικές, προκειμένου να δημιουργηθούν

Φίλτρα