Από το 2010 με τον νόμο 3887 μέχρι σήμερα κάθε κυβέρνηση προσπάθησε να συνενώσει τις διάσπαρτες μικρές μεταφορικές, προκειμένου να δημιουργηθούν ισχυρότερες οντότητες στον Κλάδο. Δόθηκαν διάφορα κίνητρα, όχι όμως ικανά για να πείσουν τους αυτοκινητιστές να προχωρήσουν σε συνένωση, πλην λίγων εξαιρέσεων.

Τώρα, από το βήμα της ΔΕΘ, η κυβέρνηση ανήγγειλε ακόμα ένα κίνητρο, αυτό που προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται θα επωφεληθούν με έκπτωση φόρου της τάξης του 30% σε ετήσια βάση, για τρία χρόνια. Ακόμα και οι ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να συμπράξουν, συστήνοντας ένα νέο νομικό πρόσωπο και να τύχουν της ίδιας έκπτωσης. Επίσης, από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται για όλες τις επιχειρήσεις κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου.

Όπως δήλωσε ο Υφυπ. Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει περαιτέρω εξειδίκευση του μέτρου αυτού.

Αν και η εμπειρία του παρελθόντος δεν αφήνει αισιόδοξα μηνύματα για τις συγχωνεύσεις των μεταφορικών, καλό θα είναι να γίνει μια επανεξέταση της κατάστασης από τις μεταφορικές που δείχνουν σημάδια αδυναμίας να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, γιατί αδυναμία αντιμετώπισης του ανταγωνισμού οδηγεί στο τέλος κάθε δραστηριότητας και στο κλείσιμο αυτών των μεταφορικών.

Άλλωστε, οι απαιτήσεις των πελατών (φορτωτών) έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, με συνέπεια δεκάδες παλιές μεταφορικές -κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις- να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν και το μεταφορικό έργο να περνάει στις μεγάλες μεταφορικές εταιρείες. Ίσως η εξειδίκευση των παραπάνω μέτρων που θα γίνει τις επόμενες ημέρες να αποτελέσει αφορμή για συζητήσεις μεταξύ των μεταφορικών εταιρειών.