συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων

ΦΙΧ και συνεργαζόμενα ΦΔΧ στις μεταφορές μη επικίνδυνων αποβλήτων (περιλαμβάνονται και τα μπάζα εκσκαφών - κατεδαφίσεων)

Νεότερες διευκρινίσεις δόθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων, σχετικά με τη συλλογή και μεταφορά μη

ΦΙΧ και συνεργαζόμενα ΦΔΧ στις μεταφορές μη επικίνδυνων αποβλήτων (περιλαμβάνονται και τα μπάζα εκσκαφών - κατεδαφίσεων)

Νεότερες διευκρινίσεις δόθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων, σχετικά με τη συλλογή και μεταφορά μη

Φίλτρα