συλλογικές συμβάσεις εργασίες

truck loading ramp
Απέχουν από την υπερωριακή εργασία και την εργασία του Σαββατοκύριακου οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.