Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος

Επανεκλογή Βιτσαρά στον ΣΥΝΔΔΕ&L

Ανανέωσε τη θητεία του ως πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος» (ΣΥΝΔΔΕ&L), ο Εμμανουήλ

Φίλτρα