Ανανέωσε τη θητεία του ως πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος» (ΣΥΝΔΔΕ&L), ο Εμμανουήλ Βιτσαράς.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, εξελέγησαν και τα υπόλοιπα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συνδέσμου, που είναι τα εξής: Νικόλαος Αργυρίδης (Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.), Γεώργιος Γαβριηλίδης (Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Γεώργιος Στάμνος (Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Μαρία Καζαγκά (Ταμίας Δ.Σ.), Γεώργιος Δελλατόλας (Μέλος Δ.Σ.) και Ηλίας Ανδρονικίδης (Μέλος Δ.Σ.).