Συνεργατικός Σχηματισμός | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Συνεργατικός Σχηματισμός

Η πρόταση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics διαθέτει επιχειρηματικό σχέδιο, ορόσημα υλοποίησης του οράματος και δυνατότητες επίτευξης των στόχων του κλάδου.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός (cluster) για την Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Ελλάδα

"Ο κλάδος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη και την οικονομική πορεία της χώρας μας. Εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του ΑΕΠ και ο Κλάδος της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας αντιπροσωπεύει το 2,6% του ΑΕΠ.