συνοριακοί σταθμοί ελέγχου προϊόντων

Σημεία ελέγχου φορτίων φυτών εκτός των συνοριακών σταθμών

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρέχεται η δυνατότητα για τον ορισμό σημείου ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου

Φίλτρα