συστήματα πέδησης

Η λειτουργία του Ρυθμιστή Δύναμης Πέδησης

Ο ρυθμιστής της δύναμης πέδησης (brake power regulator) είναι μια βαλβίδα, η οποία αποτρέπει το υπερβολικό φρενάρισμα του αυτοκινήτου. Η πίεση