ταμείο Υποδομών

Νεοσύστατο Ταμείο Υποδομών: Χρηματοδοτεί και έργα Μεταφορών

Με υπουργική απόφαση ιδρύεται ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», για

Νεοσύστατο Ταμείο Υποδομών: Χρηματοδοτεί και έργα Μεταφορών

Με υπουργική απόφαση ιδρύεται ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», για

Φίλτρα