ταξινομήσεις επαγγελματικών αυτοκινήτων

.
.
φωτό αρχείου
Από τα 172 φορτηγά που πουλήθηκαν το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου, τα 70 ήταν Mercedes-Benz και τα 50 ΜΑΝ.