ταξινόμηση μεταχειρισμένων | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ταξινόμηση μεταχειρισμένων

Ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων

Επιτρέπεται η ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων από κράτη -μέλη της Ε.Ε. με ισχύον Πιστοποιητικό́ Τεχνικού́ Ελέγχου από κράτος - μέλος προέλευσης, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.