Τροχοί & TIR

Αυστηρή τήρηση του τεχνικού ελέγχου για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων Ι.Χ.

Κατόπιν πληροφοριών που περιήλθαν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για τη μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων προερχομένων από κράτη-μέλ
Τρίτη 07/06/2022 - 12:36
Κοινοποίηση στα Social Media

Κατόπιν πληροφοριών που περιήλθαν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για τη μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων προερχομένων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το υπουργείο επανέρχεται τονίζοντας κατηγορηματικά ότι αν δεν ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία, το όχημα δεν θα ταξινομείται.

Στην εγκύκλιο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου αναφέρονται τα παρακάτω:

Για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων προερχομένων από κράτη-μέλη της ΕΕ:

1) Κατά τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ (δημόσια ή ιδιωτικά), τόσο για τη διαδικασία Αναγνώρισης ξένου Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου, όσο και για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, όπου αυτός προβλέπεται, απαιτείται η υποβολή και ο έλεγχος του ξένου πιστοποιητικού.

2) Πέραν των πρόσθετων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου της χώρας προέλευσης του οχήματος - Αντίγραφο του τιμολογίου ή του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης του οχήματος - Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του οχήματος που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές), υποβάλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από ΚΤΕΟ της χώρας μας χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, το οποίο έχει εκδοθεί είτε μετά τη διαδικασία Αναγνώρισης του ξένου Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου είτε μετά από περιοδικό τεχνικό έλεγχο όπου αυτός προβλέπεται, διαφορετικά το όχημα δεν θα ταξινομείται.

Η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων προερχομένων από κράτη-μέλη της ΕΕ είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (yme.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή:

Μεταφορές → Τεχνικός Έλεγχος και Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων → Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων → Έλεγχος Μεταχειρισμένων-Μεταβίβαση → Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος μεταχειρισμένων οχημάτων πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά στη Ελλάδα.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για:

α) Την ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων τους για τη σχετική νομοθεσία και

β) Τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων (προληπτικών ή κατασταλτικών) τήρησης της νομοθεσίας και των οδηγιών, βάσει των εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί αναφορικά με τον έλεγχο των χιλιομέτρων και τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4663/2020, προς όφελος του καταναλωτή.

 

PreviousNext