ταξινόμηση παλαιών οχημάτων

Πότε επιτρέπεται η ταξινόμηση παλαιών οχημάτων

«Επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, καθώς

Φίλτρα