«Επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, καθώς και αυτά που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, επιτρέπεται η ταξινόμησή τους, εφόσον έχουν υποβληθεί για αυτά, Δήλωση Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ) ή δηλωτικά εισαγωγής έως και 23/7/2020».

Αυτό επισημαίνεται σε εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Τελωνείων, στην οποία διευκρινίζεται, επίσης, πως «για τα οχήματα αυτά, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα περί καταβολής του τέλους ταξινόμησης πριν τη θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία στη χώρα. Για τα εν λόγω οχήματα, για τα οποία επισημαίνεται ότι δεν οφείλεται περιβαλλοντικό τέλος, ο υπολογισμός του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης θα γίνεται χειροκίνητα».