ταυτότητα

Τώρα, τι κάνεις, αν χάσεις την ταυτότητά σου;

Από τώρα είναι ανοιχτή η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Φίλτρα