τεχνικοί ψυκτικών εγκαταστάσεων

Πιστοποιητικά ψυκτικών για θαλάμους φορτηγών

Καθορίστηκε με υπ. απόφαση (ΦΕΚ 1186/Β/21) η μορφή των πιστοποιητικών που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις

Φίλτρα