τεχνολογίες φόρτισης | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

τεχνολογίες φόρτισης

Siemens και VDL στις τεχνολογίες φόρτισης

Το πώς συνεργάζονται οι τεχνολογίες οχημάτων, η τρόποι αποθήκευσης ενέργειας και τα συστήματα φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, διερευνά αυτή την περίοδο η VDL σε συνεργασία με τη Siemens.