τελωνειακές άδειες

Χορηγούμενες τελωνειακές άδειες για απλοποίηση των διατυπώσεων TIR

Με σκοπό την ανάγκη περαιτέρω απλούστευσης των διατυπώσεων του καθεστώτος TIR για τη διευκόλυνση του εμπορίου, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής

Φίλτρα