Τελωνειακή Υπηρεσία

Εκτός λειτουργίας

Εκτός λειτουργίας τίθεται ο ιστότοπος της Τελωνειακής Υπηρεσίας από 15.04.2021. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης

Έκτακτα Μέτρα στα Τελωνεία κατά τις διαδικασίες εισαγωγής-εξαγωγής

Στη λήψη έκτακτων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του κορονοϊού στους χώρους των τελωνειακών αρχών για την προστασία των τελωνειακών υπαλλήλων και

Φίλτρα