τελωνειακός κόμβος δεδομένων

Η Τελωνειακή Μεταρρύθμιση της ΕΕ

06/06/2023 - 09:31

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 17 Μαΐου 2023 προτάσεις για την πλέον φιλόδοξη και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ από την