Α’ Τελωνείο

Καταργήθηκε η νυχτερινή βάρδια στο Α’ Τελωνείο

Καταργήθηκε τελικά και επίσημα η νυχτερινή βάρδια στο Α’ Τελωνείο Εισαγωγών – Εξαγωγών της Θεσσαλονίκης το οποίο πλέον «λειτουργεί με ωράριο για τη

Φίλτρα