Καταργήθηκε τελικά και επίσημα η νυχτερινή βάρδια στο Α’ Τελωνείο Εισαγωγών – Εξαγωγών της Θεσσαλονίκης το οποίο πλέον «λειτουργεί με ωράριο για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων, από Δευτέρα έως και Παρασκευή 7:30-19:00. Οι προβλεπόμενες διατυπώσεις εξόδου των εμπορευμάτων (είσοδος στην Ελεύθερη Ζώνη) πραγματοποιούνται καθημερινά (Δευτέρα έως Κυριακή) από 6:00 έως 22:00.

Εκτός των ανωτέρω ημερών και ωρών λειτουργίας του Τελωνείου, η διεκπεραίωση τελωνειακών εργασιών πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής αίτησης, με δαπάνες και έξοδα του αιτούντος», όπως αναφέρει η σχετική απόφαση του διοικητή ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η παραπάνω απόφαση, προκάλεσε όπως ήταν αναμενόμενο τις αντιδράσεις των ναυτικών πρακτόρων και των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας καθώς, όπως ισχυρίζονται, προκαλούνται προβλήματα στη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης.

Πάντως και η απόφαση, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασής της, καθώς σημειώνεται πως «Το ανωτέρω ωράριο λειτουργίας των τελωνείων αξιολογείται και ανακαθορίζεται αναλόγως, όποτε απαιτείται, με βάση τις δυνατότητες της Τελωνειακής Υπηρεσίας και τις ανάγκες της εμπορευματικής κοινότητας». Αμετάβλητα, τέλος, παραμένουν τα ωράρια λειτουργίας των Τελωνείων Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», Ε’, ΣΤ’ Πειραιά και Α’ Θεσσαλονίκης για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων.