Τερματικοί σταθμοί | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Τερματικοί σταθμοί

Λεωφορεία, ΣΕΑ και Τερματικοί Σταθμοί για την επανεκκίνηση του τουρισμού

Τις βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την επανεκκίνηση του τουρισμού έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να υποστηρίξει την προσπάθεια των χωρών της ΕΕ να άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.