τοποθέτηση αλυσίδων

Η τοποθέτηση αλυσίδων στην πρακτική εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι οδηγοί υποχρεωτικά θα εκπαιδεύονται και στην τοποθέτηση των αλυσίδων και στην αφαίρεσή τους σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών

Οι συμβατικές αλυσίδες αποτελούν τη σίγουρη λύση στα χιόνια

Δεν ήταν λίγοι οι οδηγοί που αντιμετώπισαν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στην κίνησή τους στο χιόνι εξαιτίας των αλυσίδων που χρησιμοποίησαν ή λόγω

Φίλτρα