τρακτέρ

Υπερσύγχρονα τρακτέρ παραδόθηκαν στις Π.Ε. Πελοποννήσου

Παραδόθηκαν προς τις 5 Περιφερειακές Ενότητες από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα στις εγκαταστάσεις της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Αρκαδίας (πρώην