τσιπ για φορτηγά | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

τσιπ για φορτηγά

Δημιουργείται ιστορικό των αλλαγών που περιέρχονται στο τσιπάκι (ΗΑΣ – Ηλεκτρονικό Αναγνώσιμο Σήμα).

Απλούστευση διαδικασιών για μεταβιβάσεις οχημάτων

Δημιουργείται ιστορικό αδειών οδήγησης και Η.Α.Σ. (τσιπάκι) για Φορτηγά και Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης

Αυτοδίκαια, χωρίς την εμπλοκή των υπηρεσιών του υπ. Υποδομών και Μεταφορών θα γίνεται η άρση της κυριότητας των οχημάτων κατά τη διαδικασία της μεταβίβασής τους.