Δημιουργείται ιστορικό αδειών οδήγησης και Η.Α.Σ. (τσιπάκι) για Φορτηγά και Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης

Αυτοδίκαια, χωρίς την εμπλοκή των υπηρεσιών του υπ. Υποδομών και Μεταφορών θα γίνεται η άρση της κυριότητας των οχημάτων κατά τη διαδικασία της μεταβίβασής τους.

Αυτό προβλέπεται σε νομοθετική ρύθμιση που στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση των πολιτών, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, κ. Βασίλειου Πέτρου Σπανάκη.

«Στο πλαίσιο του αντικείμενου του έργου της διακήρυξης «Παροχή τεχνικής υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας και Αδειών Οδήγησης, καθώς και των συναφών Πληροφοριακών Συστημάτων» (ΑΔΑ 6ΩΟ1465ΧΘΞ-92Η), οι Υπηρεσίες του Υπουργείου προτίθενται να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του δικαιολογητικού «Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «printscreen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ», όπου απαιτείται, με χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ (web service) για αυτόματη άντληση των απαραίτητων στοιχείων.

Αναφορικά με τις λοιπές ενέργειες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών προς την κατεύθυνση μείωσης της γραφειοκρατίας, του διοικητικού φόρτου καθώς και της άμεσης και ουσιαστικής εξυπηρέτησης των πολιτών, εξετάζεται νομοθετική ρύθμιση, ώστε η άρση κυριότητας οχημάτων και μοτοσυκλετών να γίνεται πλέον αυτοδίκαια, χωρίς να εμπλέκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου, με την παρέλευση συγκεκριμένου και εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία μεταβίβασης. Υπ’ αυτή την έννοια οι πολίτες δεν θα απαιτείται να προσκομίζουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό για την εν λόγω διαδικασία», ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Για την τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών που απαιτούνται, έχει ήδη προκηρυχθεί διαγωνισμός σύμφωνα με τον οποίο ο ανάδοχος έχει αναλάβει την ανάπτυξη του λογισμικού για τη μετάβαση της παραγωγικής λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (υποσυστήματα Αδειών Κυκλοφορίας, Αδειών Οδήγησης, Ειδικών Αδειών Οδήγησης Ε.Δ.Χ., Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, Σ.Ε.Σ.Ο., βοηθητικά προγράμματα) από το GCOS partition στο OPEN partition, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων και τη λειτουργικότητα των διαδικασιών.

Επίσης, ο ανάδοχος έχει αναλάβει την πλήρη τεχνική υποστήριξη για το σύνολο του λογισμικού εφαρμογών, που εκτός των παραπάνω συμπεριλαμβάνει και τα Πληροφοριακά Συστήματα RESPER, Ανταλλαγής Στοιχείων για εκτύπωση Αδειών Οδήγησης, Ε.Μ.Μ.Ε., ERRU, Ιστορικό Αδειών Κυκλοφορίας, Ιστορικό Αδειών Οδήγησης, Η.Α.Σ. για Φ.Δ.Χ. και Λ.Δ.Χ., Απόσυρσης, Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων.