τυποποιημένη διαδικασία μέτρησης

Η μονάδα καλύπτει επιφάνεια 1.000 τ.μ. και βρίσκεται στο εργοστάσιο της Volkswagen, στο Ανόβερο της Γερμανίας. Διαθέτει δύο χώρους δοκιμών, στους οποίους τα οχήματα ελέγχονται με βάση τη παγκόσμια διαδικασία εξέτασης ελαφρών οχημάτων WLTP.

Volkswagen: Νέο κέντρο δοκιμών

Μόλις δέκα μήνες χρειάστηκε η Volkswagen Commercial Vehicles για να ολοκληρώσει τις εργασίες ανέγερσης ενός νέου κέντρου δοκιμών εκπομπών ρύπων, το

Φίλτρα