Υποθηκοφυλακεία

Μεταφορικό έργο ύψους 6 εκατ. ευρώ

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο έθεσε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τον διαγωνισμό με τίτλο «Μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού από τα υφιστάμενα

Φίλτρα