Επιτέλους Κάρτες Ψηφιακών ταχογράφων

Με καθυστέρηση ακριβώς δύο χρόνων, με παραπομπή της χώρας στα ευρωδικαστήρια, με μηνύσεις και αγωγές από πλευράς αυτοκινητιστών,
σήμανε επιτέλους η ώρα της ανάθεσης του έργου έκδοσης των καρτών για τους ψηφιακούς ταχογράφους που βρίσκονται σε όλα
τα καινούργια επαγγελματικά αυτοκίνητα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ψηφιακός ταχογράφος είναι ήδη υποχρεωτικός από την 1η Μαΐου 2006 για όλα τα νέα βαρέα φορτηγά
και λεωφορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών 3821/85 και 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου