Συμπεριφορά Φορτίων και τι πρέπει να γνωρίζει ο οδηγός

Oι οδηγοί οφείλουν να γνωρίζουν τη φύση και τη συμπεριφορά του φορτίου τους, καθώς και τον καταλληλότερο τρόπο
για την ασφαλέστερη δυνατή στερέωσή του. Για να το επιτύχουν αυτό χρειάζεται να γνωρίζουν τη δυναμική συμπεριφορά του οχήματός τους
και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζεται από την τοποθέτηση και την διευθέτηση του φορτίου.
Χρήσιμοι βασικοί κανόνες στο τεύχος που κυκλοφορεί