Οι ώρες, οι ημέρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω του ενάμιση τόνου δημοσιεύονται αναλυτικά στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί.

Επανήλθαν ξαφνικά τα Απαγορευτικά

Οι ώρες, οι ημέρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω του ενάμιση τόνου δημοσιεύονται αναλυτικά στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί.

Στο ίδιο θέμα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα τμήματα (αρχή και τέλος) των εθνικών δρόμων της χώρας όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών,
καθώς επίσης και όλα τα οχήματα τα οποία εξαιρούνται των απαγορεύσεων, ανάλογα με τα μεταφερόμενα προϊόντα (νωπά, γάλατα, ψάρια, κρέατα κ.α)