Ηλεκτρονική καταγραφή φορτηγών και εμπορευμάτων στα Τελωνεία

Σε ισχύ από 1/1/09 το ΝΕΟ Διακρατικό Σύστημα Διαμετακόμισης NCTS/TIR και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων του δελτίου TIR.

Ηλεκτρονική καταγραφή των φορτηγών, εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων θα διενεργείται από 1ης Ιανουαρίου 2009 στα τελωνεία, παράλληλα με την προσκόμιση σε αυτά των δελτίων TIR.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR, μετά την πλήρη εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος NCTS/TIR από την ίδια ημερομηνία, καθίσταται υποχρεωτική και εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν συμμετέχουν δηλαδή οι χώρες ΕΖΕΣ (οι οποίες συμμετέχουν στην Κοινή Διαμετακόμιση και εφαρμόζουν το NCTS) ούτε οι τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση TIR (NCTS = Νέο Διακρατικό Σύστημα Διαμετακόμισης).

Σε σχετική εγκύκλιο του Yπουργείου Οικονομικών (Αρ.Πρ. Τ. 5566 / 94 / Β0019) αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:΄

«Μετά την εφαρμογή, εκ μέρους των τελωνείων προορισμού / εξόδου, της μηχανογράφησης του καθεστώτος TIR μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος NCTS, από 1ης Δεκεμβρίου 2008, η Ελλάδα θα συμμετέχει πλέον στην πιλοτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως "πιλοτικό" κράτος μέλος και θα εφαρμόζεται πλήρως η μηχανογράφηση του καθεστώτος TIR μέσω του NCTS εκ μέρους όλων των τελωνείων (αναχώρησης / εισόδου και προορισμού / εξόδου) για το καθεστώς TIR.

Τα βασικότερα σημεία της σχετικής εγκυκλίου παρουσιάζονται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιανουαρίου που κυκλοφορεί.