Κατά τη διάρκεια ενός απότομου φρεναρίσματος οχήματος με ταχύτητα 50 km/h, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας ESP® ενεργοποιεί τη νέα λειτουργία ασφαλείας, τον «Προσαρμοζόμενο φωτισμό πέδησης», που κάνει τα φώτα των φρένων να αναβοσβήνουν με συχνότητα 3 Hz, αντί απλά να ανάβουν συνεχόμενα ως συνήθως. Μόλις ο κίνδυνος περάσει και το πεντάλ του φρένου ελευθερωθεί έστω και λίγο, το ESP® απενεργοποιεί τον «Προσαρμοζόμενο φωτισμό πέδησης», και τα φώτα επανέρχονται στη φυσική τους λειτουργία.

Όπως είναι γνωστό, τα φώτα πέδησης που αναβοσβήνουν διασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης των επερχόμενων οχημάτων.

Εάν ωστόσο ο «Προσαρμοζόμενος φωτισμός πέδησης» ενεργοποιηθεί σε ταχύτητα μεγαλύτερη των 70km/h, και παραμείνει ενεργός μέχρι το όχημα σταματήσει, το σύστημα προειδοποίησης κινδύνου ενεργοποιείται αυτόματα όταν το όχημα ακινητοποιηθεί. Μόλις τα Vito και Viano αρχίσουν να κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη των 10 km/h, όπως συμβαίνει συχνά σε περιπτώσεις με πυκνή κίνηση, το σύστημα σβήνει τα φώτα προειδοποίησης κινδύνου (το σύστημα μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα οποιαδήποτε στιγμή).