Από την Κομισιόν

Θα αναθεωρηθεί η νομοθεσία για τον έλεγχο των οχημάτων σε σχέση με τον ταχογράφο

Εκτεταμένο ερευνητικό πρόγραμμα έθεσε σε εφαρμογή η Ε.Ε. προκειμένου να αναθεωρήσει προς το καλύτερο την τεχνολογία των ψηφιακών ταχογράφων ώστε να γίνει απλούστερη η χρήση τους.

Σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κομισιόν έθεσε σε διαβούλευση το θέμα παράλληλα με μια έρευνα που διενεργεί με σκοπό την ανάδειξη των απόψεων όλων των εμπλεκομένων (μεταφορικών επιχειρήσεων, ιδιοκτητών φορτηγών, οδηγών, εμπορικών επιχειρήσεων, Αρχών ελέγχου, συνεργείων κ.λπ.). Η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του σημερινού νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να ενδυναμώσει τη διαφάνεια, την ικανότητα ανάγνωσης και εκτέλεσης των κανόνων που αφορούν στον εξοπλισμό καταγραφής καθώς και για να συμβάλλει στην υιοθέτηση μιας νέας γενιάς συσκευών με πιο ασφαλή και φιλικό στην χρήση εξοπλισμό.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο της Κομισιόν, η διαβούλευση εστιάζει μόνο στον εξοπλισμό καταγραφής και δεν αφορά στους κανόνες που σχετίζονται με τις ώρες οδήγησης και διαλείμματος, οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο το 2006.