Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Αυγούστου που κυκλοφορεί αναλύονται:

Οι ενεργειακές κυψέλες ως πηγή ενέργειας του μέλλοντος
Η φροντίδα της καμπίνας και ο τακτικός έλεγχος του οδηγού
Η φυσική σχέση του ελαστικού με τον αέρα που περιέχει.