Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Αυγούστου που κυκλοφορεί αναλύονται:

Οι ενεργειακές κυψέλες ως πηγή ενέργειας του μέλλοντοςΗ φροντίδα της καμπίνας και ο τακτικός έλεγχος του οδηγούΗ φυσική σχέση του ελαστικού με τον αέρα που περιέχει.