Στους όρους και στις προϋποθέσεις μίσθωσης ελαφρών επαγγελματικών φορτηγών Ι.Χ. μέχρι 3,5 τόνους, αναφέρεται ενημερωτική εγκύκλιος του υπουργείου ΥποΜεΔι, σύμφωνα με την οποία «δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις εκμισθώσεως ΙΧ αυτοκινήτων να εκμισθώνουν και φορτηγά ΙΧ αυτοκίνητα (ΦΙΧ) μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, ιδιοκτησίας τους ή φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία έχουν μισθώσει από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Περισσότερες διευκρινίσεις αναφέρονται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Αυγούστου που κυκλοφορεί.